top of page

אודות החברה:

חברת רנד הנדסה בע''מ הינה חברה להנדסה אזרחית המתמחה במספר תחומים של ענף הנדסה אזרחית. החברה שהוקמה בשנת 2013 ע"י המהנדס אנס שריף מתמחה בתחומים שונים בענפי הנדסה אזרחית.

תחומי ההתמחות של החברה כוללים בין היתר: הקמת פרויקטים, תכנון וניהול פרויקטים והוצאתם לאור הביצוע, בקרה והבטחת איכות בפרויקטים בתחום תשתיות ומבנים, תכנון הסדרי תנועה ורמזורים, ביצוע סקרים בהנדסת תחבורה, פיתוח מספר מערכות ייעודיות לניהול מסמכים לפי דרישות מזמין עבודה בהנדסת תעשיה והנדסה אזרחית, תכנון ופיקוח בנושא שיפור תהליכים לתכנון בר קיימה בהנדסה אזרחית.

צ  ו  ו  ת 

OUR TEAM

Anas Sharif,

Civil Engineer BSC Construction & Transportation,  Urban Planning MA.

 אנס שריף , מהנדס תחבורה רשוי


מהנדס אזרחי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב 2010 

תואר שני בתכנון ערים מאוניברסיטת חיפה 2012 

מהנדס תחבורה - הטכניון חיפה 2018

 

.ייסד חברת א.ש. רנד הנדסה בע''מ בשנת 2013, בשנים האחרונות צבר יידע רב בתחומים ייחודים ובפרויקטים מורכבים, עתירי טכנולוגיה ומרובי מערכות 

היום נותן שירותי תכנון, יעוץ וניהול פרויקטים למשרדי ממשלה שונים, ליזמים פרטיים ועוד

פיתח מערכת ממוחשבת לניהול מערך איכות לביצוע פרויקטים בבניה ותשתיות. התכנה מאושרת לשימוש בפרויקיטם ממשלתיים, מועצות מקומיות ועוד

ניהל ביצוע פרויקטים שונים בתחום בניה ותשתיות מורכבים במיוחד.

בנוסף, ממונה מטעם בתי משפט למתן עדות וחוות דעת מקצועיו, גישור ובוררות מקצועית 

מתכנן ויועץ תחבורה מטעם מועצות מקומיות בתחום תחבורה , תכנון פיסי ותנועה ועוד

ANAS PIC.jpg
bottom of page