top of page
logo.jpg

תחומי התמחות החברה

ניהול והקמת פרויקטים 

.בשנים האחרונות החברה צברה יידע רב בתחומים ייחודים ובפרויקטים מורכבים, עתירי טכנולוגיה ומרובי מערכות 

  החברה מלווה ניהול תהליכים סטטוטוריים, בונים קשרים ותיאומים להצלחת הפרויקטים, מקימים מערכי ניהול, ובקרה על    תקציבים ולוחות זמניים

.כמו כן, החברה מעניקה שירותי ניהול והקמת פרויקטים לחברות כלכליות, משרד השיכון, עיריות ויזמים פרטיים 


 

תכנון וייעוץ בתחום הנדסת תחבורה 

משרדנו נותן שירותי יעוץ הנדסי בייעוץ ותכנון בתחום הנדסת תחבורה, תכנון פיזי, תכנון הסדרי תנועה, סיוע לתכנון 

:מוקדם , אישור תכניות תנועה במועצות ועיריות בנוסף לשירותים

תכנון רמזורים, המתנה בתור, נתיבים באלכסון - 

הכנת דוחות השלכות תחבורה בה''ת - 

  אספת נתונים, ספירות תנועה בצמתים ובחתכים עם אמצעים ושיטות מתקדמות - 

פיתוח מודלים תחבורתיים, לצורך הפקדת תחזיות תנועה - 

  בניית מודלים תחבורתיים במיקרו-סימולציות  - 

 הדמיות למערכת מוצעת ברזולוציה של הרכב בודד לפי סוגו - 

בדיקות רמת שירות כולל כדאיות לתכנון - 

  שימוש במערכות וטכנולוגיה מתקדמת לספירות תנועה, בדיקת מהירות נסיעה - 

עריכת דוחות מקצועיים עם חוות דעת לממצאים - 

תכנון קונסטרוקציה 

לחברות ממשלתיות ומועצות מקומיות משרדנו נותן שירותי תכנון בתחום הקונסטרוקציה 

 

חברתנו מעסיקה מתכנני קונסטרוקציה רשויים המלווה תהליכי תכנון ופיקוח הנדסי למבנים פרטיים ולמוסדות ציבור 

 

הפקת דוחות בדיקת עומסים וחישובים דינמיים לרעידות אדמה ולחיזוק מבנים ואישורים לתמ"א 38 מול הרשויות 

 QA/QC בקרת והבטחת איכות 

 

לחברתנו מערך בקרה והבטחת איכות בתחום התשתיות, התעשייה והבנייה - 

 

החברה ריכזה את כתיבת מפרטי בקרת האיכות של חברת נתיבי ישראל והמפרטים המקובלים בהנדסה אזרחית - 

 ברשותנו מערכת ממוחשבת אינטרנטית לניהול המסמכים של האיכות המאושרת מגורמים ממשלתיים - 

 

החברה מעניקה שירותי בקרה והבטחת איכות לפרויקטים של חברת נתיבי ישראל, משרד השיכון, חוצה ישראל - 

משרד הביטחון, חברת מוריה, רשות הבדואים בנגב ועוד לחברות כלכליות 

שירותי מיפוי 

לרשות המשרד עומדים מספר צוותי מדידה המתמחים במדידות באמצעים מתקדמות (פוטומטריה) למיפוי ולביצוע - 

 

צילומי אויר במכשירים הכי מתקדמים ומדויקים בעולם בכל רחבי הארץ - 

BIM הצגת מוצרים סופיים לפי דרישות המזמין בשיטת - 

bottom of page