מבני מגורים בהר חומה , ירושלים

פרויקט כביש חוצה ישראל, מקטע דרומי

פרויקט כביש 9 חדרה