מילוי לחומרים שונים

אחוז קבלת מדידות שצורפו לרשימות תיוג
 אחוז רשימות תיוג שאושרו סופית ע''י בקר איכות